Varför har ni en säsongskortskö?

Förra året, 2020, sålde vi 16 000 säsongskort vilket är maxantalet som vi säljer. Av den anledningen har vi nu upprättat en säsongskortskö för att hanteringen av de säsongskort som blir tillgängliga efter förnyelseperioden ska tillfalla våra supportrar rättvist.

Olika perioder under säsongskortsförsäljningen

  1. Förnyelseperiod för alla som hade säsongskort förra året som har möjlighet att förnya sin plats inför kommande år.
  2. Platsbytardagar för alla som har förnyat sin plats har möjlighet att byta platser till de lediga som finns innan kö/nyförsäljningen startar.
  3. Köförsäljning där de som står i kö får möjlighet att köpa säsongskort utifrån vilken köplats man har och vilken kategori på säsongskort man önskar.
  4. Nyförsäljning innebär att vem som helst kan köpa säsongskort direkt via webben (AXS).

Om vi når 16 000 under köförsäljningen så kommer vi inte att öppna nyförsäljningen, den är endast om alla i kön har fått platser de önskar och vi fortfarande har säsongskort kvar att sälja.